ZDOBYCIE KWALIFIKACJI
 
Zadzwoń do nas (032) 333-87-40

 MENU:

Szansa na zmianę zawodu
free web templates web design company job search free online dating yellow pages
 

ZASADY WSPARCIA

Projekt zakłada objęcie kompleksowym wsparciem rolników i domowników przygotowującym ich do poszukiwania alternatywnych w stosunku do rolnictwa źródeł dochodu i przewiduje:

1. usługi doradcze połączone z zajęciami na temat skutecznego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy z pracodawcą - w formie warsztatów/spotkań grupowych

2. Szkolenia zawodowe:kurs budowlany, kucharz, bukieciarstwo, monter płyt kartonowo-gipsowych, brukarz, nowoczesna obsługa klienta oraz językowe (do wyboru język angielski lub niemiecki)
Wszyscy uczestnicy szkolenia przystąpią na koniec pierwszego i drugiego semestru do egzaminu TOEIC (TEST OF ENGUSH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION - j. angielski) lub TELC (THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES - j. niemiecki) rozumianych jako egzaminy semestralne i końcowe. TOEIC i TELC są formą audytu językowego stosowanego w regularnych odstępach czasu w trakcie procesu dydaktycznego przez firmy i instytucje szkoleniowe na całym świecie.
Egzaminy te pozwolą na precyzyjną ewaluację procesu kształcenia i jakości pracy organizatora szkolenia. Różnica w ilości uzyskanych punktów - łącznie z precyzyjnym opisem praktycznych umiejętności językowych - po pierwszym semestrze i po zakończeniu szkolenia pozwoli na ocenę postępów przez międzynarodowy egzamin oraz wzmocni samoocenę Beneficjentów Ostatecznych i zmotywuje ich do dalszego, samodzielnego zdobywania wiedzy.

3. moduł na temat przedsiębiorczości. Realizowane w ramach projektu usługi, komleksowość wsparcia - uwzględniająca możliwości i potrzeby odbiorców pomocy powinny wpłynąć na uzyskanie zakładanych rezultatów, a w bliższej lub dalszej perspektywie umożliwić znalezienie BO alternatywnych w stosunku do rolnictwa źródeł utrzymania.

 

Projekt: „Zdobycie Kwalifikacji szansą na zmianę zawodu” (nr Z/2.24/II/2.3/17/06) jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach www.wup-katowice.pl

 
Copyright © 2006 Urząd Gminy Zbrosławice. Wszelkie prawa zastrzeżone